Sửa chữa nhà Quận 2

Sửa chữa nhà phố 2.5 tầng, nhà anh Thành quận 2

10 Tháng 12 2015

CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA CẢI TẠO NHÀ Chủ Đầu Tư: Anh Dương Công Thành Địa Chỉ : đường số 46, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2 , TP HCM NỘI DUNG SỬA CHỮA: Cải tạo toàn bộ nhà ở tư nhân. Quy mô công trình[...]

Sửa chữa cải tạo nhà 2.5 tầng nhà chú Thành quận 2

07 Tháng 11 2015

CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA CẢI TẠO NHÀ Chủ Đầu Tư: Anh Trân Minh Thành Địa Chỉ : Đường 46, P,Bình Trưng Đông, Q2 , TP HCM NỘI DUNG SỬA CHỮA: Cải tạo toàn bộ nhà ở tư nhân , quy mô công trình : Nhà[...]